Kaltoum Hider

Kaltoum heeft in 2013 haar bachelor HBO-graad behaald aan de Juridische Hogeschool in Tilburg. In het kader van haar afstudeerscriptie heeft zij onderzoek gedaan naar “Het inkomensbegrip bij een ondernemer in de huwelijkse voorwaarden met betrekking tot de vaststelling van de partneralimentatie.”

Sinds september 2011 is Kaltoum werkzaam bij Van Vliet & Van Vliet Advocaten als paralegal. Als paralegal heeft zij de afgelopen jaren meegewerkt in complexe en minder complexe zaken op het gebied van personen- en familierecht in de praktijk van Alina en Nicola.

In 2016 heeft Kaltoum de Basistraining Mediation aan de Mediasi Academy te Wagenberg succesvol afgerond en sedert april 2017 is zij als gecertificeerde en ADR erkende mediator en conflictcoach werkzaam.

Kaltoum begeleidt partijen voornamelijk bij conflicten op gebied van het personen- en familierecht. Ook kan Kaltoum partijen, indien nodig, helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Met haar Marokkaanse achtergrond en kennis van de Marokkaanse cultuur is zij prima in staat de Marokkaanse gebruiken en gewoonten toe te passen als mediator of conflictcoach.

Mediator

Tijdens een mediationtraject staan partijen niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. Kaltoum staat in een mediationtraject partijen tegelijk bij. Als mediator begeleidt zij dan de communicatie en de onderhandelingen tussen u beiden om vanuit de werkelijke belangen tot een voor ieder van jullie optimale besluitvorming te komen.

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn in een mediationtraject belangrijke waarden. Beide partijen moeten namelijk bereid zijn gezamenlijk tot een oplossing te komen. Alles wat tijdens het mediatontraject wordt besproken, is vertrouwelijk.

Met haar Marokkaanse achtergrond kan Kaltoum tijdens een mediationtraject ook rekening houden met de Marokkaanse cultuur, gebruiken, normen en waarden.

Conflictcoach

Conflicten kunnen overal en bij iedereen ontstaan. Wanneer de duurzaamheid van de relatie tussen partijen van belang is, is Kaltoum, als gecertificeerde en ADR erkende conflictcoach, de aangewezen persoon om u te helpen. Dit is bijvoorbeeld van belang bij ouders die met elkaar dienen te (blijven) communiceren over hun kind(eren), maar denk ook aan partijen wiens relatie zodanig is verstoord als gevolg waarvan een constructief gesprek niet meer mogelijk is.

Kaltoum begeleidt als conflictcoach partijen bij het verkrijgen van inzicht in hun eigen aandeel in het conflict; zodat partijen zich bewust worden van hun conflictgedrag. Nadat partijen inzicht hebben in het eigen aandeel, is de volgende stap het nemen van de eigen verantwoordelijk om tot een oplossing te komen. Een conflictcoach laat partijen vanuit een andere invalshoek naar het conflict kijken en helpt hen bij het vinden van een oplossing voor het conflict.

Kaltoum begeleidt partijen voornamelijk bij conflicten op gebied van het personen- en familierecht. Hierbij kunt u denken aan het wijzigen dan wel het nakomen van een omgangsregeling, maar ook bij het maken van afspraken over een nog te overeenkomen omgangsregeling. Ook kan Kaltoum partijen, indien nodig, helpen bij het opstellen van een (aanvullend) ouderschapsplan.

Met haar Marokkaanse achtergrond en kennis van de Marokkaanse cultuur is zij prima in staat de Marokkaanse gebruiken en gewoonten toe te passen als conflictcoach.

Ons team