Tarieven

Gesubsidieerde rechtsbijstand

In bepaalde gevallen verlenen wij aan u rechtsbijstand op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (ook bekend als “pro deo”). Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan betaalt u een bescheiden eigen bijdrage en wordt het merendeel van de advocaatkosten vergoed door de overheid. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Bijzondere bijstand en rechtsbijstandverzekering

Sommige gemeenten vergoeden via de zogenoemde “bijzondere bijstand” de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage en het griffierecht aan de rechtbank. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat uw rechtsbijstandverzekering de advocaat- en rechtbankkosten dekt; controleer hiervoor uw polisvoorwaarden.

Kosten advocaat Breda

Juridisch Loket

Het juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie die gesteund wordt door de overheid. Het Juridisch Loket verwijst u, indien nodig, naar een advocaat. U maakt alsdan korting van EUR 54,- op de eigen bijdrage (als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand) als u eerst het Juridisch Loket bezoekt en via hen wordt doorverwezen naar een advocaat.

Advocaatkosten

Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand of voor dekking via uw rechtsbijstandverzekering wordt u door onze advocaten bijgestaan op basis van een uurtarief.

In dat geval is het prettig om vooraf te weten waar u aan toe bent. Wilt u weten wat uw zaak u ongeveer gaat kosten? Dan krijgt u vooraf een kosteninschatting. U weet dan direct waar u aan toe bent. De kosteninschatting wordt berekend aan de hand van onze uurtarieven. Onze uurtarieven variëren afhankelijk van de specialisatie van EUR 100,- tot en met EUR 250,– (excl. BTW en 6% kantoorkosten).

Wij rekenen uiteraard alleen inhoudelijke werktijd en streven altijd naar een zo efficiënt mogelijke verdeling van kennis en werkzaamheden om de kosten in verhouding te laten zijn en voor u dus zo laag mogelijk. Verder rekenen wij geen onverklaarbare kosten!

Liever een fixed fee? Dat kan uiteraard ook. Neem hierover contact met ons op!

Rechtbankkosten

Als een procedure volgt, zal aan de rechtbank vaak griffierecht verschuldigd zijn. De hoogte hiervan is afhankelijk van de aard van de procedure en of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Meer informatie over griffierecht is te vinden op de website van de Rechtspraak.

Contact