Koning opent nieuwe rechtbank in BredaSluiting jeugdzorginstelling LievenshoveStrafrechtadvocaten worden steeds belangrijkerDekker overweegt drastische hervorming rechtsbijstandBredanaars beschuldigd van afpersing, vrouwenhandel en filmen minderjarig meisjeMegazaak tegen gokmiljonairs gestartVerdachten in zaak Lou Herst onder voorwaarden vrijgelatenMinder jongeren in justitiële jeugdinrichtingOpname psychiatrisch ziekenhuis na brandstichtingOpa vrijgesproken van misbruik

De strafzaak

Ons kantoor is deskundig op het terrein van strafrecht. Wij begeleiden u bij de strafzaak op een deskundige en betrokken wijze. Naast de deskundige juridische begeleiding hebben onze advocaten aandacht voor de persoon van de cliënt en wordt iedere zaak op eigen wijze bepleit met oog voor waar het in de zaak om draait. Ongeacht de vorm van onze begeleiding die wordt gekozen, komen de volgende onderwerpen in een strafzaak aan de orde:

 • dagvaarding;
 • het strafproces;
 • hoger beroep / cassatie; en
 • kosten.

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding wordt persoonlijk aan u overhandigd of aangetekend aan u verstuurd.

Het strafproces

Tijdens het strafproces behandelt de strafrechter de zaak volgens een vaste structuur en in een vaste volgorde.

 1. Opening zitting
  De rechter opent het onderzoek ter zitting en hij controleert of de juiste persoon voor hem zit. De rechter vertelt de verdachte dat hij niet verplicht is te antwoorden op vragen. Dan krijgt de officier van justitie het woord.
 2.  Tenlastelegging
  De officier van justitie werkt voor het Openbaar Ministerie, de overheid. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De officier van justitie vertegenwoordigt in een strafzaak de Nederlandse maatschappij en heeft tijdens de rechtszaak de rol van openbaar aanklager. In de tenlastelegging vertelt de officier van justitie waarvoor de verdachte terecht staat en welke bewijzen er tegen de verdachte zijn.
 3. Onderzoek door de rechter
  De rechter vraagt de verdachte naar de toedracht van het strafbare feit. Voorafgaand heeft de rechter het dossier bestudeerd. Tijdens de zitting vraagt de rechter flink door om de waarheid te kunnen ontdekken. Ook wordt door de rechter gevraagd naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.
 4. Requisitor
  Wanneer de rechter voldoende is geïnformeerd, krijgt de officier van justitie het woord, hij houdt dan een requisitoir. In dit betoog vertelt de officier van justitie wat hij van de zaak vindt en eist hij meestal een straf (geldboete, taakstraf, gevangenisstraf of een combinatie daarvan).
 5. Pleidooi
  De advocaat houdt een pleidooi voor de verdachte. Bij een ontkennende verdachte zal de advocaat vertellen waarom er onvoldoende bewijzen zijn. Als de verdachte bekent, zal de advocaat vooral wijzen op de verzachtende omstandigheden. De advocaat legt uit waarom de rechter een lagere straf dient op te leggen dan de officier van justitie eist.
 6. Repliek en dupliek
  De rechter geeft de officier van justitie de mogelijkheid op het pleidooi van de advocaat te reageren. Dit heet repliek. De advocaat mag daarna weer reageren op wat de officier van justitie zei, dit heet dupliek.
 7. Laatste woord
  Tegen het einde van de zitting krijgt de verdachte het laatste woord van de rechter.
 8. Uitspraak
  Na het horen van de officier van justitie, de advocaat en het laatste woord van de verdachte sluit de rechter de zitting. Daarna doet de rechter direct uitspraak. Als drie rechters de zaak behandelen, volgt de uitspraak (meestal) veertien dagen later. De uitspraak in een strafzaak heet vonnis.

Voor het vonnis zoekt de rechter het antwoord op drie vragen. Is het feit bewezen? Is het feit strafbaar? Is de verdachte strafbaar? Als het antwoord op deze drie vragen ja is, dan beoordeelt de rechter welke straf of maatregel passend is.

Bij een vrijspraak stelt de rechter vast dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het feit heeft gepleegd waarvoor hij werd vervolgd. De strafzaak eindigt dan zonder veroordeling.

De rechter legt een straf op als de verdachte schuldig is en gestraft moet worden. Er zijn verschillende soorten straffen:

 • Een gevangenisstraf;
 • Een taakstraf;
 • Een geldboete.

Naast straffen zijn er ook maatregelen.

 • TBS;
 • Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis
 • Onttrekking aan het verkeer
 • Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
 • Schadervergoedingsmaatregel

Hoger beroep / cassatie

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de strafrechter, dan is het mogelijk om binnen veertien dagen na de uitspraak in hoger beroep te gaan. Dat betekent dat een andere – hogere – strafrechter de hele zaak opnieuw bekijkt. Een rechter in hoger beroep heet een ‘raadsheer’ en de uitspraak in hoger beroep heet arrest. De officier van justitie in hoger beroep is een ‘advocaat-generaal’. De instantie die het hoger beroep behandelt is ‘het gerechtshof’.

Tegen de uitspraak van het gerechtshof kan bijna altijd beroep worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dit heet cassatie. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege. De Hoge Raad beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar kijkt alleen of het recht juist is toegepast, dus of de rechter geen fouten heeft gemaakt. Als de Hoge Raad oordeelt dat de rechter het niet goed heeft gedaan, dan wordt de rechtszaak terugverwezen naar het gerechtshof.

Kosten

Van Vliet & Van Vliet Advocaten behandelt, net als nagenoeg alle andere strafrechtkantoren in Nederland, naast betalende zaken ook zaken op toevoegingsbasis. De overheid vergoedt dan het merendeel van de kosten.

Blog

Informant of belanghebbende in het personen- en familierecht?

#Familierecht #Jeugdrecht

In procedures binnen het personen- en familierecht, met uitzondering van scheidingszaken, is het van belang om te weten welke juridische positie iemand heeft: informant, belanghebbende of helemaal geen juridische partij? Dit heeft te maken met de rechten en plichten die iemand tijdens een procedure heeft.   Belanghebbende Op grond van de wet wordt iemand als […] Lees meer

Blog

Nominatie voor beste vrouwelijke strafrechtadvocaat Noord-Brabant 2017

#Strafrecht

Met trots kunnen wij zeggen dat Nicola van Vliet wederom dit jaar door journalisten en strafrechtadvocaten samen met twee anderen vrouwelijke strafrechtadvocaten is genomineerd voor beste vrouwelijke strafrechtadvocaat van Noord-Brabant (2017).   Beste Advocaat van Noord-Brabant 2017 Lees meer

Meer blogposts