Strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie mag voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen, zonder tussenkomst van een rechter. Het gaat dan niet om vrijheidsbenemende straffen, maar bijvoorbeeld om een geldboete of een taakstraf. Dit heet OM-afdoening. De straf die het Openbaar Ministerie oplegt, heet een strafbeschikking. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking die aan u is opgelegd, kunt u hiertegen bezwaar maken bij het Openbaar Ministerie. U gaat dan in verzet tegen de strafbeschikking.

In veel gevallen wordt de strafbeschikking, net als veroordeling door de rechter, opgenomen in de justitiële documentatie (ook wel “strafblad” genoemd). Het is daarom verstandig, indien u het niet eens bent met de aan u opgelegde strafbeschikkking, contact met ons op te nemen. Wij begeleiden u graag in dit proces.

Contact opnemen
Strafbeschikking