Aangehouden

Ophouden voor onderzoek

Als u bent aangehouden, dan heeft de politie het recht u gedurende een periode van maximaal negen uren op het politiebureau vast te houden. Houd u er rekening mee dat de uren tussen 00:00 uur en 09:00 uur niet meetellen en dat de negen uren ingaan nadat u (vlak na uw aanhouding) bent voorgeleid aan een zogeheten hulpofficier van justitie. De hulpofficier zal u normaal gesproken iets vertellen over de procedure op het politiebureau en u ook inlichten over het recht om voor het eerste verhoor een piketadvocaat te spreken. U mag ook altijd een voorkeursadvocaat bellen. Geeft u één van onze advocaten op als voorkeursadvocaat, dan komt één van onze advocaten u bezoeken en dan zijn daaraan geen kosten verbonden.

Inverzekeringstelling

Als de politie niet binnen negen uren klaar is met het onderzoek, kunt u in verzekering worden gesteld. Dit is een bevel van de hulpofficier van justitie op grond waarvan u een periode van drie dagen op het politiebureau kan worden vastgehouden. Deze periode mag bij dringende noodzakelijkheid eenmaal worden verlengd met drie dagen. Als u in verzekering wordt gesteld en u nog niet eerder hebt gesproken met een advocaat, dan wordt er standaard een melding gedaan aan de dienstdoende piketadvocaat. Die komt u dan bezoeken. U mag ook een voorkeursadvocaat opgeven. Geeft u één van onze advocaten op als voorkeursadvocaat, dan wordt u door één van onze advocaten bezocht en dan zijn daaraan geen kosten verbonden.

Contact opnemen
Aangehouden advocaat Breda