Koning opent nieuwe rechtbank in BredaSluiting jeugdzorginstelling LievenshoveStrafrechtadvocaten worden steeds belangrijkerDekker overweegt drastische hervorming rechtsbijstandBredanaars beschuldigd van afpersing, vrouwenhandel en filmen minderjarig meisjeMegazaak tegen gokmiljonairs gestartVerdachten in zaak Lou Herst onder voorwaarden vrijgelatenMinder jongeren in justitiële jeugdinrichtingOpname psychiatrisch ziekenhuis na brandstichtingOpa vrijgesproken van misbruik

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie behelst de financiële zorg voor uw minderjarige kinderen en uw kinderen tot 21 jaar oud, als uw relatie is verbroken en u niet (meer) bij elkaar woont. U kunt onderling afspraken maken over de kinderalimentatie of u kunt naar de rechter als u kinderalimentatie wilt vaststellen of wijzigen.

Om te bepalen of en hoeveel een ouder aan kinderalimentatie dient te voldoen, dienen de volgende stappen te worden doorlopen.

Stap 1 – het bepalen van de behoefte van de kinderen

De eerste stap betreft het vaststellen van de financiële behoefte van de kinderen. De kosten van de kinderen worden aan de hand van een tabel berekend. Bij de bepaling van de behoefte wordt gekeken naar het netto besteedbaar inkomen van het gezin ten tijde van het huwelijk / de relatie, de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen in het gezin. De tabel is opgenomen in het Rapport Alimentatienormen. Het rapport wordt halfjaarlijks gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Stap 2 – het bepalen van de draagkracht van de ouders

Ouders dienen naar rato van hun draagkracht bijdragen in de behoefte van de kinderen. Met andere woorden: in hoeverre zijn beide ouders ook daadwerkelijk in staat om de bij stap 1 vastgestelde bedragen te betalen?

Deze onderhoudsverplichting duurt tot de kinderen de 21-jarige leeftijd bereiken.

De rechter zal meestal een draagkrachtberekening maken aan de hand van het bruto inkomen.

Indexering

De alimentatiebijdrage wordt verhoogd met een jaarlijks vastgesteld wettelijk indexeringspercentage. Wanneer sprake is van een structurele wijziging van omstandigheden, kan de hoogte van de alimentatie worden aangepast. Het kan zo zijn dat een van de twee ouders meer of juist minder is gaan verdienen, dat de gezinssituatie verandert of dat er een wijziging is opgetreden in maandelijkse lasten.

Blog

Informant of belanghebbende in het personen- en familierecht?

#Familierecht #Jeugdrecht

In procedures binnen het personen- en familierecht, met uitzondering van scheidingszaken, is het van belang om te weten welke juridische positie iemand heeft: informant, belanghebbende of helemaal geen juridische partij? Dit heeft te maken met de rechten en plichten die iemand tijdens een procedure heeft.   Belanghebbende Op grond van de wet wordt iemand als […] Lees meer

Blog

Nominatie voor beste vrouwelijke strafrechtadvocaat Noord-Brabant 2017

#Strafrecht

Met trots kunnen wij zeggen dat Nicola van Vliet wederom dit jaar door journalisten en strafrechtadvocaten samen met twee anderen vrouwelijke strafrechtadvocaten is genomineerd voor beste vrouwelijke strafrechtadvocaat van Noord-Brabant (2017).   Beste Advocaat van Noord-Brabant 2017 Lees meer

Meer blogposts