Uitnodiging van de jongere voor verhoor op het politiebureau

Als de jongere wordt verdacht van een strafbaar feit en de politie wil de jongere daarover horen, dan kan de politie een oproep naar het huis van de jongere sturen. De jongere is als verdachte niet verplicht om naar het politiebureau te gaan. Het kan wel zo zijn dat als de jongere niet verschijnt de politie de jongere op een later moment alsnog aanhoudt.

In het kader van het verhoor heeft de jongere recht op:

  • bijstand van een advocaat voor en tijdens het verhoor;
  • een tolk, in geval de jongere niet goed Nederlands spreekt of verstaat;
  • op inzage in het politiedossier vóór het verhoor;
  • om te zwijgen: de jongere is niet verplicht om antwoord te geven.
Verhoor politiebureau jongeren

Kosten advocaat

Indien een jongere een oproep heeft gekregen voor verhoor en wenst hij tijdens dat verhoor bijstand van een advocaat? Onze strafrechtadvocaten informeren de jongere graag over de mogelijkheden en het nut, dan wel de noodzaak van bijstand tijdens het verhoor. Het hangt af van de situatie van de jongere of de jongere de advocaat zelf moet betalen of niet. Ook hierover kunnen onze strafrechtadvocaten de jongere informeren.

Contact opnemen