Jeugdbeschermingsrecht

Om de ontwikkeling van een jongere veilig te stellen, kan de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen zoals een ondertoezichtstelling of een zwaardere kinderbeschermingsmaatregel als de uithuisplaatsing.

Contact opnemen