HALT

Een HALT-afdoening is een strafrechtelijke reactie die wordt aangeboden door de politie. Een afdoening via HALT kan bestaan uit één van de volgende punten of een combinatie hiervan:

  • het vergoeden van de schade;
  • het verrichten van activiteiten met een pedagogische strekking;
  • het verrichten van taken die te maken hebben met het strafbare feit;
  • het verrichten van taken die te maken hebben met de schade;
  • het verrichten van overige werkzaamheden.
Halt afdoening

Niet alle strafbare feiten kunnen via HALT worden afgedaan. Alleen de relatief kleine vergrijpen kunnen via HALT worden afgedaan.

Om te mogen deelnemen aan HALT moet de jongere het aan hem verweten feit wel bekend hebben én moet de jongere instemmen met de verwijzing naar HALT.

Wanneer de jongere ingaat op het aanbod van de HALT-afdoening en deze met succes afrondt, krijgt hij geen justitiële documentatie van de jongere (ook wel “strafblad” genoemd). Een HALT-afdoening kan maximaal twee keer worden aangeboden met minimaal één jaar tijd tussen de twee aanbiedingen.

Contact opnemen