Aangehouden jongeren

Ophouden voor onderzoek

Als een jongere is aangehouden, dan heeft de politie het recht deze jongere gedurende een periode van maximaal negen uren op het politiebureau vast te houden. Houd er rekening mee dat de uren tussen 00:00 uur en 09:00 uur niet meetellen en dat de negen uren ingaan nadat de jongere (vlak na de aanhouding) is voorgeleid aan een zogeheten hulpofficier van justitie. De hulpofficier zal de jongere normaal gesproken iets vertellen over de procedure op het politiebureau en de jongere ook inlichten over het recht om voor het eerste verhoor een piketadvocaat te spreken. De jongere mag ook altijd een voorkeursadvocaat bellen. Geeft de jongere één van onze strafrechtadvocaten op als voorkeursadvocaat, dan komt één van onze strafrechtadvocaten de jongere bezoeken en dan zijn daaraan geen kosten verbonden.

Aangehouden jongeren jeugdrecht

Inverzekeringstelling

Als de politie niet binnen negen uren klaar is met het onderzoek, kan de jongere in verzekering worden gesteld. Dit is een bevel van de hulpofficier van justitie op grond waarvan de jongere een periode van drie dagen op het politiebureau kan worden vastgehouden. Deze periode mag bij dringende noodzakelijkheid eenmaal worden verlengd met drie dagen. De inverzekeringstelling vindt plaats in gevallen waarin sprake is van verdenking van een ernstig misdrijf en wanneer de politie meer tijd nodig heeft om te onderzoeken.

Anders dan in het ‘gewone strafrecht’ mag de jongere bezoek van zijn ouders / voogd ontvangen. Als één van onze strafrechtadvocaten de jongere op het politiebureau heeft bezocht, wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders / voogd opgenomen en in overleg met de ouders / voogd van de jongere dat zij de jongere op het politiebureau kunnen bezoeken.

Contact opnemen