Ouderschapsplan

Goede afspraken maken over en voor de kinderen

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan is het van belang dat goede afspraken worden gemaakt over en voor de kinderen: de verblijfplaats, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de wijze waarop u met elkaar over de kinderen communiceert en de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

 

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen.

Ouderschapsplan advocaat Breda

Gehuwde en geregistreerde ouders zijn daartoe wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Dit ouderschapsplan dient in beginsel met het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank te worden ingediend. Wij helpen u graag bij het zoveel mogelijk in overleg met uw ex-partner en zijn / haar advocaat maken van afspraken over de kinderen.

 

Een ouderschapsplan is geen statisch document; het vraagt om meebewegen met de ontwikkeling van uw kinderen of met keuzes die als ouders op uw pad komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verhuizing. Een ouderschapsplan kan op ieder moment opgesteld of herzien worden. Wanneer het lastig blijkt om hier samen uit te komen dan kunt u bij onze gecertificeerde mediator en ADR erkende conflictcoach terecht.

Contact opnemen