Mediation & Conflictbemiddeling

Voor conflicten op het gebied van het personen- en familierecht kan mediation een goed hulpmiddel zijn om tot een bevredigende oplossing te komen. Hierbij kunt u denken aan het wijzigen dan wel het nakomen van een omgangsregeling, maar ook bij het maken van afspraken over een nog te overeenkomen omgangsregeling.

Mediation

Bij mediation praten partijen met elkaar onder begeleiding van een professionele mediator.

Tijdens een mediationtraject staan partijen niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. De mediator is een onafhankelijke bemiddelaar begeleidt die samen met de partijen op zoek naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Er wordt niet alleen gekeken naar de juridische kant van de zaak, maar ook naar de eventueel onderliggende problemen. De partijen vinden gezamenlijk een oplossing, die de mediator vastlegt in een overeenkomst. Vooral wanneer er kinderen in het spel zijn, vormt dit een goede basis voor de toekomst.

Mediation Breda - relatieproblemen

Conflictbemiddeling

Als de relatie tussen partijen zodanig verstoord is geraakt dat een constructief gesprek niet meer mogelijk is kan conflictbemiddeling een goed hulpmiddel zijn om tot een bevredigende oplossing te komen. Dit is bijvoorbeeld van belang bij ouders die met elkaar dienen te (blijven) communiceren over hun kinderen. 

Bij conflictbemiddeling begeleidt een conflictcoach partijen bij het verkrijgen van inzicht in hun eigen aandeel in het conflict; zodat partijen zich bewust worden van hun conflictgedrag. Nadat partijen inzicht hebben in het eigen aandeel, is de volgende stap het nemen van de eigen verantwoordelijk om tot een oplossing te komen. Een conflictcoach laat partijen vanuit een andere invalshoek naar het conflict kijken en helpt hen bij het vinden van een oplossing voor het conflict. De conflictcoach kan de oplossing vastleggen in een overeenkomst.

Gecertificeerde en ADR erkende conflictcoach

Bij Van Vliet & Van Vliet Advocaten is een gecertificeerde mediator en ADR erkende conflictcoach werkzaam. Zij kan u helpen bij het vinden van een goede oplossing van uw conflict. Wanneer mediation of conflictbemiddeling geen oplossing voor u is, dan kunt u bij onze advocaten terecht voor verdere juridische bijstand.

De kosten van een mediator of conflictcoach zijn aanzienlijk lager, dan wanneer u een eigen advocaat inschakelt. Daarbij kunnen de gezamenlijk gemaakte afspraken door één advocaat bij de rechtbank ingediend worden. Ook dit scheelt aanzienlijk in de kosten.

Voor meer informatie over mediation of conflictbemiddeling verwijzen wij u naar de website van ADR.

Contact opnemen