Huwelijksvermogenrecht

Per 1 januari 2018 is, na bijna 180 jaar, het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Vanaf 1 januari 2018 is trouwen in algehele gemeenschap van goederen niet meer de standaard van het huwelijksvermogensrecht.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat u niet meer trouwt in gemeenschap van goederen, zoals daarvoor. De wet geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt nog steeds huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden maken.

Wat is er veranderd met ingang van 1 januari 2018

 • Vanaf deze datum trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen.
 • Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen.
 • Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk, zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.
 • Bent u ondernemer? Ook met de nieuwe wet is het nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden.
 • Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.
 • Voor mensen die vanaf 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan, geldt deze wet ook.
Huwelijksvermogenrecht

Correcte administratie

Het is dus van groot belang dat u goed administreert en vastlegt wat uw vermogen is bij de start van het huwelijk (geregistreerd partnerschap). Als u de tijdens het huwelijk  (geregistreerd partnerschap) ontvangen schenkingen en / of erfenissen niet administreert, dan wordt ervan uitgegaan dat deze goederen tot de gemeenschap behoren. U dient alsdan te bewijzen dat dit niet zo is. Een correcte administratie is dus van groot belang om dit bewijs te kunnen leveren. Dat begint al bij de start van het huwelijk (geregistreerd partnerschap). U legt dan vast welke bezittingen en schulden privé zijn van u of uw partner en welke bestanddelen tot de beperkte gemeenschap behoren. Tijdens het huwelijk (geregistreerd partnerschap) dient u ervoor te zorgen dat u mutaties in de privévermogens en het gemeenschapsvermogen bijhoudt, bijvoorbeeld bij aankopen of het aangaan van schulden. Maar ook als u of uw partner een schenking of erfenis ontvangt.

Welke regels gelden voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen van vóór 1 januari 2018? 

 • Mensen trouwden automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Voor hen verandert er niets.
 • Alle bezittingen en schulden zijn dan van u samen. Dus ook de bezittingen en schulden die vóór het trouwen van u persoonlijk waren.
 • Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens het huwelijk zijn van u samen. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.
 • Als u ondernemer bent, is uw eigen zaak na het huwelijk van u samen. Schuldeisers van uw zaak kunnen zich verhalen op uw gezamenlijke bezit. Met het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunt u dit voorkomen.
 • Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.
 • Voor mensen die kozen voor een geregistreerd partnerschap vóór 2018 gold ook de algehele gemeenschap van goederen.

 

De afwikkeling van de het huwelijksvermogensrecht vraagt specifieke kennis. Hierover beschikken onze advocaten.

Contact opnemen