Geregistreerd partnerschap ontbinden

Partners van gelijk of ongelijk geslacht die een relatie met elkaar hebben en niet willen trouwen, kunnen kiezen voor een geregistreerd partnerschap. De registratie van een geregistreerd partnerschap gebeurt door het opmaken van een akte door een ambtenaar van de burgerlijke stand, net als bij een huwelijk. De registratie heeft – met uitzondering van de gevolgen voor de kinderen – dezelfde rechtsgevolgen als het sluiten van een huwelijk. Ouders die een geregistreerd partnerschap hebben, oefenen pas gezamenlijk gezag over hun kind(eren) uit op het moment dat één van de twee partijen het kind heeft erkend.

Als u en uw ex-partner besluiten uit elkaar te gaan kan het geregistreerd partnerschap in sommige gevallen zonder tussenkomst van de rechter worden beëindigd. Als u het met elkaar eens bent én er zijn geen minderjarige kinderen bij deze echtscheiding betrokken, dan hoeft er geen rechter aan te pas te komen. Samen met een advocaat of notaris kan een overeenkomst worden opgesteld. In de overeenkomst is een verklaring opgenomen van beide partners dat hun geregistreerd partnerschap duurzaam ontwricht is en zij het partnerschap willen beëindigen. Ook zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de (verdeling van de) kosten van eventuele kinderen, de bankrekeningen, de gezamenlijke woning, de verdeling van het vermogen en partnerpensioen (nabestaandenpensioen). Deze overeenkomst moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De datum van inschrijving bij de gemeente is de datum van ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Contact opnemen
Ontbinden geregistreerd partnerschap Breda