Verdachten in zaak Lou Herst onder voorwaarden vrijgelatenDerde zitting in de zaak Lou Herst achter gesloten deurenMinder jongeren in justitiële jeugdinrichtingAdvocaten: “Geen onderzoek naar rol Otto bij liquidatie Van der Linde”Opname psychiatrisch ziekenhuis na brandstichtingOpa vrijgesproken van misbruikMogelijk reconstructie in zaak Lou Herst

De echtscheiding

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis. U dient veel zaken regelen. Onze advocaten staan u individueel bij en proberen in eerste instantie in overleg met uw partner en zijn / haar advocaat een oplossing te vinden. Als er geen overleg mogelijk is, staan wij u bij in een procedure bij de rechtbank.

Wij zijn door onze achtergrond en ervaring op de hoogte van de wetgeving, de financiële afwikkeling en hebben inzicht in het psychologisch proces van scheiden: hoe verloopt dat bij scheidende mensen en wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw  (minderjarige) kinderen in de diverse stadia van het proces?

De procedure

Zowel een echtscheidingsprocedure als een procedure voor de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed begint met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechtbank stuurt. Een echtscheidingsverzoek kan samen worden ingediend, maar ook zelfstandig.

In het verzoekschrift zal worden aangegeven dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Dit betekent dat er geen basis meer is voor de relatie en de partners hebben besloten uit elkaar te gaan. Naast een verzoek om scheiding of ontbinding van het huwelijk komen er vaak ook nog andere zaken in het verzoek aan de orde. Deze andere zaken worden in vaktaal nevenvoorzieningen genoemd. U moet hierbij denken aan een regeling voor de kinderen, alimentatie voor de partner, de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, het gebruik van de voormalige echtelijke woning en de verdeling van de pensioenen. Zo’n nevenvoorziening kan ook in een apart verzoekschrift of in een verweerschrift worden gevraagd.

Een echtscheidingsprocedure kost tamelijk veel tijd. Soms is het niet mogelijk de beslissing van de rechter in de echtscheidingsprocedure af te wachten, bijvoorbeeld omdat één van de twee partijen een bijdrage nodig heeft om in het levensonderhoud te voorzien of omdat een voorlopige beslissing moet worden genomen over het gebruik van de voormalige echtelijke woning. Het is dan wenselijk dat er een voorlopige voorziening wordt getroffen. De rechtbank kan dan een voorlopige beslissing nemen over de zaken waarover u het niet eens kunt worden. Een dergelijke beslissing van de rechtbank over een voorlopige voorziening geldt tijdens de echtscheidingsprocedure.

De echtscheidingsprocedure eindigt met een beschikking waarin de echtscheiding wordt uitgesproken en een beslissing wordt genomen op de eventuele nevenvoorzieningen. Met de beslissing van de rechtbank bent u echter nog niet echt gescheiden. Pas indien de beschikking in de registers van het huwelijksregister is ingeschreven, is de echtscheiding formeel.

Als u het met de beschikking van de rechtbank niet eens bent, dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Het gerechtshof bekijkt uw zaak helemaal opnieuw en geeft daarna een beschikking.

Blog

Nominatie voor beste vrouwelijke strafrechtadvocaat Noord-Brabant 2017

#Strafrecht

Met trots kunnen wij zeggen dat Nicola van Vliet wederom dit jaar door journalisten en strafrechtadvocaten samen met twee anderen vrouwelijke strafrechtadvocaten is genomineerd voor beste vrouwelijke strafrechtadvocaat van Noord-Brabant (2017).   Beste Advocaat van Noord-Brabant 2017 Lees meer

Meer blogposts