Koning opent nieuwe rechtbank in BredaSluiting jeugdzorginstelling LievenshoveStrafrechtadvocaten worden steeds belangrijkerDekker overweegt drastische hervorming rechtsbijstandBredanaars beschuldigd van afpersing, vrouwenhandel en filmen minderjarig meisjeMegazaak tegen gokmiljonairs gestartVerdachten in zaak Lou Herst onder voorwaarden vrijgelatenMinder jongeren in justitiële jeugdinrichtingOpname psychiatrisch ziekenhuis na brandstichtingOpa vrijgesproken van misbruik

Erkenning, omgang en gezag

Erkenning

In de wet is bepaald dat de man die op het tijdstip van de geboorte van het kind gehuwd is met de moeder, de vader van het kind is. Indien een kind buiten het huwelijk wordt geboren, is de biologische vader niet automatisch ook de juridische vader. De vader kan het kind met toestemming van de moeder erkennen. Wanneer de moeder niet wil meewerken, kan de vader aan de rechtbank toestemming vragen het kind te erkennen. Dit wordt ook wel ‘vervangende toestemming erkenning’ genoemd, en heeft een grote kans van slagen, omdat kinderen recht hebben op een juridische vader. Alleen indien het verlenen van vervangende toestemming niet in het belang van het kind kan worden geacht, zal de toestemming worden geweigerd.

Omgang

Volgens de wet heeft iedere ouder bij wie een kind niet woont, in beginsel recht op omgang met zijn of haar kind. Maar ook andere personen die een hechte band (lees: family life) met een kind hebben, zoals (bijvoorbeeld) grootouders, kunnen de kinderrechter vragen om een omgangsregeling vast te stellen. Op zich is dat helder, maar in de praktijk kunnen zich toch allerlei vragen voordoen. Bijvoorbeeld: heb je ook recht op omgang als je je kind niet hebt erkend? Of: mijn ex-partner is verslaafd aan verdovende middelen, mag hij nu toch de kinderen zien? Of: wat kan ik doen als mijn ex-partner de omgangsregeling niet nakomt? In deze of andere gevallen kan je hulp van een familierechtadvocaat nodig hebben. Onze familierechtadvocaten helpen u graag.

Gezag

Iemand die het gezag heeft over een kind, is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Het gezag eindigt automatisch (van rechtswege) als het kind 18 jaar wordt.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Indien u getrouwd bent, heeft u als ouders samen het gezag over uw kind / kinderen. Heeft u een geregistreerd partnerschap, dan heeft u als ouders ook samen het gezag. Als u gaat scheiden dan houdt u ook samen het gezag. Wilt u dat niet? Dan dient u aan de kinderrechter te vragen of één van u het gezag kan krijgen. De kinderrrechter zal dit alleen in bijzondere situaties toestaan.

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregisteerd partnerschap?

Een moeder van 18 jaar of ouder die niet onder curatele staat of een geestelijke stoornis heeft, heeft automatisch gezag over een kind. De vader heeft niet automatisch het gezag. U dient daarvoor tezamen met de moeder een verzoek in te dienen bij de kinderrechter. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de vader het kind moet hebben erkend. Indien de moeder haar medewerking niet wenst te verlenen, dan kunt u een verzoek indienen bij de kinderrechter. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

Blog

Informant of belanghebbende in het personen- en familierecht?

#Familierecht #Jeugdrecht

In procedures binnen het personen- en familierecht, met uitzondering van scheidingszaken, is het van belang om te weten welke juridische positie iemand heeft: informant, belanghebbende of helemaal geen juridische partij? Dit heeft te maken met de rechten en plichten die iemand tijdens een procedure heeft.   Belanghebbende Op grond van de wet wordt iemand als […] Lees meer

Blog

Nominatie voor beste vrouwelijke strafrechtadvocaat Noord-Brabant 2017

#Strafrecht

Met trots kunnen wij zeggen dat Nicola van Vliet wederom dit jaar door journalisten en strafrechtadvocaten samen met twee anderen vrouwelijke strafrechtadvocaten is genomineerd voor beste vrouwelijke strafrechtadvocaat van Noord-Brabant (2017).   Beste Advocaat van Noord-Brabant 2017 Lees meer

Meer blogposts