Familierecht

Een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of beëindiging van een samenlevingsovereenkomst is vaak een emotionele gebeurtenis. U dient veel zaken regelen. U moet hierbij denken aan de (verdeling van de) kosten van eventuele kinderen, de bankrekeningen, de gezamenlijke woning, de verdeling van het vermogen en partnerpensioen (nabestaandenpensioen). Daarnaast spelen er andere vragen: Kan ik in het huis blijven wonen? Hoe gaan we het ouderschap vormgeven?

Bij een echtscheiding, een ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u een advocaat nodig. U kunt ervoor kiezen om allebei een eigen advocaat in de arm te nemen.

Onze advocaten staan u individueel bij en proberen in eerste instantie in overleg met uw partner en eventueel zijn / haar advocaat tot een minnelijke regeling te komen.

Familierecht advocaat Breda

Het is ook mogelijk dat u gezamenlijk door één mediator begeleid wordt bij het afwikkelen van de gevolgen van de echtscheiding of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap. De mediator overlegt dan met u beiden hoe uw (echtscheidings)regeling eruit komt te zien. Voor meer informatie over mediation, kunt u hier klikken.

Als er geen overleg mogelijk is, staan wij u bij in een procedure bij de rechtbank.

Bij samenwoners kunnen geschillen over kinderen en de vermogensrechtelijke afwikkeling niet in één gerechtelijke procedure aan de rechtbank worden voorgelegd. De procedure voor wat betreft de vermogensrechtelijke afwikkeling wordt met een dagvaarding separaat aanhangig gemaakt.

Wij zijn door onze achtergrond en ervaring op de hoogte van de wetgeving, de financiële afwikkeling en hebben een goed inzicht in het psychologisch proces van scheiden / uit elkaar gaan: hoe verloopt dat bij scheidende mensen en wat gebeurt er bijvoorbeeld met de kinderen in de diverse stadia van het proces?

Contact opnemen